Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inne


PYTANIE: Gdzie mogę uzyskać informację o dokonywanych opłatach za lokal lub o wysokości zadłużenia za używanie lokalu?

Informacje o dokonywanych opłatach za lokal lub o wysokości zadłużenia za używanie lokalu można uzyskać osobiście w pokoju 111 w godzinach pracy Spółdzielni lub pod numerami telefonów  (22) 545 30 39 oraz  (22) 545 30 40 . Zachęcamy również wszystkie osoby, mające tytuły prawne, do lokali w zasobach naszej Spółdzielni do korzystania z nowej aplikacji S-net, która jest dostępna w zakładce LOGOWANIE Umożliwia ona wgląd do indywidualnych danych finansowych, co pozwoli na kontrolowanie stanu konta opłat lokalowych. Uprawnione osoby, zainteresowane dostępem do systemu S-net, proszone są o zgłaszanie się z ważnym dowodem osobistym do pokoju 111, w celu odebrania indywidualnego loginu i hasła.

PYTANIE: Mam zadłużenie za używanie lokalu. W jaki sposób mogę je spłacić? Czy jest możliwość spłat w ratach?

W przypadku powstania zadłużenia z tytułu używania lokalu mieszkalnego należy złożyć stosowne oświadczenie i zadeklarować chęć spłaty zaległości, z określeniem wysokości i ilości rat. W tym celu należy zgłosić się do Spółdzielni do pokoju 105, 106. Decyzję w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty podejmuje Zarząd. Wszelkie niezbędne informacje dot. zadłużenia na lokalach mieszkalnych można uzyskać pod numerem telefonu  (22) 545 30 44 .

PYTANIE: Nie zgadza mi się rozliczenie wody. Z kim mogę wyjaśnić tę sprawę?

Informacje na temat rozliczenia wody z wodomierzy indywidualnych można uzyskać zgłaszając się osobiście do Działu Finansowo – Księgowego: - do pokoju 111 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer
 (22) 545 30 40 – dot. rozliczenia lokali mieszkalnych lub, do pokoju 114 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer  (22) 545 30 42 – dot. rozliczenia lokali użytkowych.

PYTANIE: Jestem zainteresowany umieszczeniem reklamy w zasobach Spółdzielni. Kto udzieli szczegółowych informacji dotyczących zasad umieszczania reklam? Czy umieszczenie szyldu na elewacji budynku wymaga zgody Spółdzielni i czy wiąże się z koniecznością uiszczania opłat z tego tytułu?

Sprawami reklam w zasobach Spółdzielni zajmuje się Zespół ds. Lokali Użytkowych (pokój 112). Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
 (22) 545 30 50 lub  (22) 545 30 60

PYTANIE: Chciałbym wynająć lokal użytkowy z zasobów Spółdzielni na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdzie znajdę listę wolnych lokali? Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje dotyczące warunków najmu, w tym między innymi wysokości czynszu?

Aktualny wykaz wolnych lokali do wynajęcia opublikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl w zakładce DO WYNAJĘCIA. Wynajmem lokali użytkowych i poddzierżawą terenów zajmuje się Zespół ds. Lokali Użytkowych (pokój 112). Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonu

 (22) 545 30 50 lub  (22) 545 30 60.