Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZASOBY


Charakterystyka zasobów SBM STOKŁOSY

 

Liczba członków - 5.774 wg stanu na dzień 01.01.2018 r.

Zasoby mieszkalne Spółdzielni to : 60 budynków wielorodzinnych, w których znajduje się 4.039 mieszkań o łącznej powierzchni 238.449 m2 oraz 52 domy jednorodzinne o powierzchni 6.850 m2. Budynki wielorodzinne były oddane do zamieszkania w latach 1977 - 1982, a domy jednorodzinne w latach 1984 - 1987.

 

Adresy budynków wielorodzinnych:

ul. Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7;

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10 i 11;

ul. Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7;

ul. Stokłosy 1, 2/4, 6 i 7;

ul. Symfonii 1, 2, 3, 4 i 5;

ul. Wokalna 2, 3, 4, 6 i 8;

ul. Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18;

ul. Związku Walki Młodych 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 i 24.

 

Ponadto Spółdzielnia posiada 214 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 16.160,57 m2, w tym:

126 lokali w budynkach mieszkalnych,

42 lokali w pawilonie Nr 415 przy ul. Jastrzębowskiego 22,

2 lokale w pawilonie przy ul. Lachmana 5,

39 lokali w pozostałych pawilonach wolnostojących.