Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND

Komisja Statutowa


Powołanie społecznej Komisji Walnego Zgromadzenia

08.07.2019 r.

Dnia 15 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 19 XIII Walne Zgromadzenie powołało złożoną z członków SBM STOKŁOSY społeczną Komisję Walnego Zgromadzenia, do której zadań będzie należało opracowanie, w terminie nie dłuższym niż do końca maja 2020 r., projektu zmian Statutu Spółdzielni.

 

Z uwagi na to, że Komisja będzie konsultowała propozycję zmian Statutu z członkami Spółdzielni, na zwołanych w tym celu zebraniach poszczególnych enklaw (okręgów) Spółdzielni, została utowrzona skrzynka mailowa do kontaktu z członkami powołanej "Komisji Statutowej" tj.: komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl

 

Gorąco zapraszamy do kontaktu z członkami Komisji.