Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP

01.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 25 czerwca 2020 r. odbył się briefing prasowy z udziałem ogólnopolskich i lokalnych mediów w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w którym uczestniczył m.in. Zarząd SBM STOKŁOSY. Briefing został zorganizowany przez Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nierchomości "Konfederacja Warszawska" i Unię Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce oraz RSM "PRAGA" (gospodarza briefingu). W briefingu wzięli udział również przedstawiciele kilku warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, których problem braku regulacji stanu prawnego gruntów najbardziej dotyczy.

 

Bezpośrdnio po briefingu prasowym wystosowany i podpisany został przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP. Apel ten przesłano tego samego dnia do wszystkich komitetów wyborczych.

 

W załączeniu Zarząd SBM STOKŁOSY przedkłada skan podpisanego apelu w powyższej sprawie.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Czytaj dalej

Ogłoszenie - dostęp do materiałów na stronie Spółdzielni

22.06.2020 r.

ogłoszenie - termin obrad XIV Walnego Zgromadzenia

18.06.2020 r.

OGŁOSZENIE - DOT. BUDYNKU PRZY UL. ZWM 4

17.06.2020 r.

Wystąpienie przedstawicieli środowiska spółdzielczego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym, w zw. z epidemią COVID-19

09.06.2020 r.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości:

  • wystąpienie przedstawicieli środowiska spółdzielczego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowymw zw. z epidemią COVID-19 (Pismo do Prezesa RM z dn. 15.04.2020 r.);
  • odpowiedź Departamentu Mieszkalnictwa z Ministerstwa Rozwoju z dnia 4.06.2020 r. na powyższe wystąpienie (Odpowiedź z dn. 4.06.2020 r.).

 

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 183 > >

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY