Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND

Kontakt


Kancelaria Spółdzielni Centrala

 (22) 545 30 20

Fax Spółdzielni

 (22) 644 90 04

prace konserwacyjne, naprawy, remonty w obiektach i na terenie administrowanym przez Spółdzielnię

doradztwo techniczne dotyczące prac remontowych w zakresie budowlanym

Dla budynków:

ul. Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7

ul. Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

ul. Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18

ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

ul. Wokalna 2, 3, 4, 6, 8

Dla budynków:

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5

ul. Związku Walki Młodych (ZWM) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 22 i 24

ul. domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej; garaż na ul. Beli Bartoka 6 i ul. Jastrzębowskiego 14
 (22) 545 30 62

(instalacje ciepłej i zimnej wody, kanalizację i centralne ogrzewanie)

Budynki:

A. Romockiego Morro,
Bacewiczówny,
Lachmana,
Jastrzębowskiego

 (22) 545 30 26

Budynki:

Zamiany,
Wokalna,
Symfonii,
Domki Jednorodzinne

 (22) 545 30 45

(instalacja elektryczna, dźwigi, wentylacja mechaniczna )

Dla wszystkich budynków.

Godziny pracy:
Wtorki – 8.00-16.00
Środy – 14.00-16.00
Czwartki – 14.00-16.00
Piątki – 8.00-14.00
 (22) 545 30 27

kontrola stanu porządku i czystości terenu i obiektów Spółdzielni: utrzymanie zieleni i placów zabaw

nadzór na gospodarzami budynków i firmami sprzątającymi SBM STOKŁOSY

informacje o wywozie nieczystości

Dla budynków:

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5,

ul. Wokalna 2, 3, 4, 6, 8            

ul. domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej (22) 545 30 46

Dla budynków:

ul. Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

ul. A. Romockiego Morro 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22 i 24


 (22) 545 30 47

Dla budynków:

ul. Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7

ul. Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18

A. Romockiego Morro 1, 3, 4, 5


 (22) 545 30 49

eksploatacja@stoklosy.com.pl

Zgłoszenia Awarii


 (22) 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny po godzinach pracy Spółdzielni  0 663 646 565

Sprawy zielieni osiedlowej


 (22) 545 30 25

Kierownik działu

 (22) 545 30 31

Sprawy członkowskie

 (22) 545 30 35

Obsługa członków Spółdzielni w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych

Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o członkostwie w Spółdzielni i przysługującym prawie do lokalu

Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądów wieczystoksięgowych oraz innych urzędów

Sprawy organizacyjne

 (22) 545 30 21

 (22) 545 30 29

 (22) 545 30 30
organizacyjny@stoklosy.com.pl

Akty prawne obowiązujące w Spółdzielni, w tym Statut, Regulaminy

Informacje dot. organizacji pracy Spółdzielni, organizacji Walnego Zgromadzenia etc. i przysługującym prawie do lokalu

organizacyjny@stoklosy.com.pl

Kontakt z osobą obsługującą Radę Nadzorczą

 (22) 545 30 31
rada@stoklosy.com.pl

Zespół ds. regulacji stanu prawnego gruntów

 22 545 30 61

 22 545 30 40

Kierownik Działu Księgowego GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (22) 545 30 36

Zastępca Głównego Księgowego

 (22) 545 30 43

Kadry i płace

 (22) 545 30 37

Sprawy finansowe dotyczące opłat lokalowych
i rozliczeń lokali mieszkalnych

 (22) 545 30 39

Sprawy finansowe dotyczące rozliczenia najemców lokali użytkowych

 (22) 545 30 42

Windykacje należności z lokali mieszkalnych

 (22) 545 30 42


 (22) 545 30 32

Rozliczenia wkładów i udziałów z członkami

 (22) 545 30 37
finansowy@stoklosy.com.pl

Kontakt z osobą obsługującą Radę Nadzorczą

 (22) 545 30 31
rada@stoklosy.com.pl

osobiście w pok. 116 u pracownika obsługującego Radę Nadzorczą,

Radę Nadzorczą obsługuje:

Barbara Mieczkowska – p.o. Kierownika Działu Organizacyjnego w godzinach:

poniedziałek od 8,00 do 18,00,

wtorek od 8,00 do 16,00,

środa i czwartek od 10,00 do 16,00.