Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wywóz nieczystości


Przypominamy, że za wywóz odpadów od 01 sierpnia 2013 r. odpowiada m. st. Warszawa.

 

Uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami można kierować telefonicznie:

Infolinia Urzędu m.st. Warszawy
19 115
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
(22) 44 34 501 
(22) 44 34 500

Uwagi i pytania dotyczące odbioru odpadów można kierować:

Infolinia SITA:
0 801 55 74 82
(22) 55 80 697


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2016

Odpady komunalne i segregowane: odpady zbierane w domach do własnych worków, winny być wynoszone do wyznaczonych punktów odbioru odpadów. Są to odpowiednio oznaczone pojemniki w altankach śmietnikowych przeznaczone do gromadzenia poszczególnego rodzaju odpadów. Odpady wielkogabarytowe są odbierane z miejsc wyznaczonych w obrębie lub tuż obok altanki śmietnikowej.

 

Tu znaleźć można informacje o:

Systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Segregowaniu odpadów komunalnych

Informacji jak kompostować odpady - Poradnik

O punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.” etc.

 

Jak segregować odpady?