Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Wywóz nieczystości


Przypominamy, że za wywóz odpadów od 01 sierpnia 2013 r. odpowiada m. st. Warszawa.

 

Uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami można kierować telefonicznie:

Infolinia Urzędu m.st. Warszawy
19 115
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
(22) 44 34 501 
(22) 44 34 500

Uwagi i pytania dotyczące odbioru odpadów można kierować:

Infolinia SITA:
0 801 55 74 82
(22) 55 80 697


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2016

Odpady komunalne i segregowane: odpady zbierane w domach do własnych worków, winny być wynoszone do wyznaczonych punktów odbioru odpadów. Są to odpowiednio oznaczone pojemniki w altankach śmietnikowych przeznaczone do gromadzenia poszczególnego rodzaju odpadów. Odpady wielkogabarytowe są odbierane z miejsc wyznaczonych w obrębie lub tuż obok altanki śmietnikowej.

 

Tu znaleźć można informacje o:

Systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Segregowaniu odpadów komunalnych

Informacji jak kompostować odpady - Poradnik

O punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.” etc.

 

Jak segregować odpady?