Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KOMITETY DOMOWE


KOMITETY DOMOWE


Zadaniem Komitetu Domowego jest integrowanie środowiska mieszkańców domu oraz pomoc pozostałym organom Spółdzielni w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów i potrzeb tego środowiska:

- Komitet Domowy jest reprezentacją mieszkańców domu wobec pozostałych organów Spółdzielni;

- Komitet Domowy składa się z 3 - 5 osób wybranych, na okres trzech lat, spośród członków zamieszkałych w domu Spółdzielni;

- Komitet Domowy dokonuje we własnym gronie wyboru przewodniczącego i sekretarza;

- w zebraniach Komitetu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym wydelegowany członek RadyNadzorczej, wyznaczony przez Zarząd pracownik Spółdzielni oraz pełnoletni mieszkańcy danego domu;

- członkowie Komitetu Domowego są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym na zebraniu członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku;

- zebranie wyborcze jest zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub minimum 10% członków zamieszkałych w budynku. Zebranie powinno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku;

- zebranie Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku może dokonać wyboru i odwoływać członków Komitetu Domowego, jeżeli liczba członków biorących udział w głosowaniu jest co najmniej dwukrotnie większa od liczby wybieranych członków Komitetu Domowego.