Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Działania na rzecz zmiany tzw. "ustawy przekształceniowej"

07.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że zwrócił się do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o zainicjowanie zmian ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i uwzględnienie sytuacji w jakiej znajduje się SBM STOKŁOSY.

 

SBM STOKŁOSY na dzień dzisiejszy nie  jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości a jedynie zarządza tym terenem na podstawie umów dzierżawy. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY nie może skorzystać z powyższej ustawy a sama ustawa nie ma wpływu na działalność SBM STOKŁOSY, ani jej prawa lub prawa jej członków, mimo trwającej regulacji terenowo-prawnej. Z ustawy też nie wynika wprost, czy po zawarciu umowy o ustanowienia użytkowania wieczystego przez SBM STOKŁOSY "ustawa przekształceniowa' będzie miała zastosowanie również do terenu w uzytkowaniu wieczystym ustanawianym po 1.01.2019 r.

 

Pismem z dnia 29.06.2020 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP poinformował, że propozycje Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY zostały uwzględnione  w postulatach kierowanych przez Związek do konstytucyjnych organów RP oraz posłów na Sejm RP.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondnecją w tej sprawie:

  1. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 30.09.2019 r. (L.dz. NGR/4124/19);
  2. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 26.03.2020 r. (L.dz. NGR/1302/20);
  3. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 4.06.2020 r. (L.dz. NGR/2327/20)'
  4. Odpowiedź Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dn. 29.06.2020 r. (l.dz. 2850/20).

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 


Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP

01.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 25 czerwca 2020 r. odbył się briefing prasowy z udziałem ogólnopolskich i lokalnych mediów w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w którym uczestniczył m.in. Zarząd SBM STOKŁOSY. Briefing został zorganizowany przez Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nierchomości "Konfederacja Warszawska" i Unię Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce oraz RSM "PRAGA" (gospodarza briefingu). W briefingu wzięli udział również przedstawiciele kilku warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, których problem braku regulacji stanu prawnego gruntów najbardziej dotyczy.

 

Bezpośrdnio po briefingu prasowym wystosowany i podpisany został przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP. Apel ten przesłano tego samego dnia do wszystkich komitetów wyborczych.

 

W załączeniu Zarząd SBM STOKŁOSY przedkłada skan podpisanego apelu w powyższej sprawie.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Czytaj dalej

Ogłoszenie - dostęp do materiałów na stronie Spółdzielni

22.06.2020 r.

ogłoszenie - termin obrad XIV Walnego Zgromadzenia

18.06.2020 r.

OGŁOSZENIE - DOT. BUDYNKU PRZY UL. ZWM 4

17.06.2020 r.

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 188 > >

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY