Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

dotyczy budynków przy ul.bacewiczówny 2, 4, 7

13.05.2022 r.

dotyczy budynku stokłosy 6

13.05.2022 r.

dotyczy budynków przy ul. koncertowej 10 i 11

13.05.2022 r.

ZE SMUTKIEM ŻEGNAMY...

13.05.2022 r.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 

że 8.05.2022 r. odszedł pegagog, menadżer kultury,

 

wieloletni kierownik Domu Kultury Stokłosy,

 

miłośnik kultury i nasz oddany przyjaciel

 

SZCZEPAN NOWAK

 

Niech spoczywa w pokoju.

  

Ogłoszenie w sprawie umieszczania reklam i ulotek

12.05.2022 r.

Dotyczy budynku przy ul. Lachmana 1

12.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z awarią instalacji hydraulicznej w budynku przy ul. Lachmana 1 nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody. Przewidywany czas usunięcia awariii 12.05.2022 r. do godz. 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

Krzysztof Berliński

WŚCIEKLIZNA !!!

05.05.2022 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 4.05.2022 R.

04.05.2022 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

WARSZAWA, UL. ZAMIANY 10/2 – powierzchnia użytkowa 71,9 m2

(4 pokoje, parter, rok budowy 1980, stan dobry, powierzchnia pomieszczenia przynależnego 4,85 m2)

 


 

CENA WYWOŁAWCZA: 757.337,00 zł

WADIUM: 75.500,00 zł

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 25.05.2022 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

 


 

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 25.05.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. ZAMIANY 10/2 w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 26.05.2022 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 26.05.2022 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 12.05.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 oraz
 • 19.05.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Zgodnie z Regulaminem przetargu Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacja szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalneg i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla lokalu mieszkalnego przy ul. Zamiany 10 m. 2 ;
 3. Zał. nr 3 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór deklaracji;
 4. Zał. nr 4 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór oferty;
 5. Zał. nr 5 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór aktu notarialnego;
 6. Zał. nr 6 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór umowy najmu;
 7. Zał. nr 7 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt. 4) kodeksu postępowania cywilnego.

 


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Zebranie dalszych danych

28.04.2022 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje w załączeniu dalszą korespondnecję z dnia 27.04.2022 r. (L.dz. NO/1793/22) związaną z zebraniem danych dla powołanego Zespołu ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w związku z ustaleniami poczyninymi na spotkaniu Zespołu z Ministrem Rozwoju i Technologii oraz przedstawicielami Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 1. korespondencja mailowa z dnia 15.04.2022 r. (L.dz. 1793/22);
 2. pismo z dnia 27.04.2022 r. (L.dz. NO/1793/22).

dot. 02.05.2022 r.

27.04.2022 r.

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 114 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl