Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

NAJEM POMIESZCZEŃ DODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ ZSYPÓW

03.06.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że w dniu 26.05.2020 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą nr 08/20 przyjęła Regulamin najmu oraz korzystania z pomieszczeń dodatkowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY, jednocześnie uchylając wcześniejsze uregulowania w tym zakresie. Przyjęcie przedmiotowego Regulaminu wprowadza obligatoryjny obowiązek uregulowania kwestii zajmowanych pomieszczeń poprzez zawarcie stosownych umów najmu.

Sprawy związane z realizacją postanowień Regulaminu prowadzi Dział Organizacyjny SBM STOKŁOSY, tel. 22 545 30 29.

 

Pomieszczenia do wynajęcia w związku z likwidacją zsypów

W chwili obecnej w związku z likwidacją zsypów Spółdzielnia dysponuje pomieszczeniami do wynajęcia w budynkach przy ul. Stokłosy, 1, 6, 7 Koncertowej 10 (kl. I), Koncertowej 11. Zainteresowanych zawarciem umów najmu na takie pomieszczenia prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni do dnia 30.06.2020 r. celem złożenia wniosku o najem pomieszczenia dodatkowego (alternatywnie podpisany wniosek można wrzucić do skrzynki administracji SBM STOKŁOSY znajdującej się na parterze budynku lub przesłać na adres mailowy sekretariat@stoklosy.com.pl) - wzór wniosku dostępny na stronie Spółdzielni w zakładce "Do pobrania" w „Dokumenty, druki do pobrania”. Po potwierdzeniu możliwości zwarcia umowy najmu na dane pomieszczenie, Zarząd SBM STOKŁOSY dostarczy osobie zainteresowanej wzór umowy najmu do akceptacji.

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dostawy i montażu 4 sztuk modułowych altan śmietnikowych przy ulicach: Koncertowej 7, Koncertowej 11, Zamiany 14, Stokłosy 2/4

01.06.2020 r.

0. Ogłoszenie

1. SIWZ

2. SIWZ - Zał. 1 - oferta

3. SIWZ - Zał. 2 - umowa

4. SIWZ - Zał. 3 - wykaz robót

5. SIWZ - Zał. 4 - wykaz pracowników

6. Umowa - Zał. 1 - jednostkowy wykaz cen

7. Umowa - Zał. 2 - specyfikacja

8. Umowa - Zał. 3 - rys. Koncertowa 7

9. Umowa - Zał. 4 - rys. Koncertowa 11

10. Umowa - Zał. 5 - rys. Zamiany 14

11. Umowa - Zał. 6 - rys. Stoklosy 2.4

 

Regulamin najmu oraz korzystania z pomieszczeń dodatkowych w budynkach zarządzanych przez SBM STOKŁOSY

01.06.2020 r.

 

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY uchwaliła "Regulamin najmu oraz korzystania z pomieszczeń dodatkowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY w Warszawie".

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

Pełna treść Regulaminu oraz wniosku o najem pomieszczenia dodatkowego jest dostępna po zalogowaniu w zakładce "Do pobrania" w "Aktach obowiązujących w Spółdzielni"  tj. https://www.stoklosy.com.pl/37_akty_prawne_obowiazujace_w_spoldzielni.

 

Wniosek o najem pomieszczenia dodatkowego w budynku zarządzanym przez SBM STOKŁOSY jest możliwy do pobrania również po kliknięciu w zakładkę Czytaj dalej.

 

Sprawy związane z realizacją postanowień Regulaminu prowadzi Dział Organizacyjny SBM STOKŁOSY, tel. 22 545 30 29.

 

Pozdrawiam

Robert Skibiński

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

29.05.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

Czytaj dalej
< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 188 > >

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY